Blender/KlubbTV

Inngang

Kamera - Steinbrygga

Steinbrygga

Kamera - Inngang

Inngang

Kamera - Kompressor

Kompressor

Scooter1 (Venstre skap)

Scooter 1 (Venstre skap)

Scooter2 (Høyre skap)

Scooter 2 (Høyre skap)

Oppdateres ca. hvert minutt. (Trykk F5)

Login Form

Kontaktperson for stifinnergruppa er Sigurd Chaba (tlf 98862011). Ta kontakt med han om du ønsker å bli med, lurer på noe eller har gode forslag til steder som burde utforskes nærmere.

 

Mål med gruppa:

Finne og dokumentere nye og spennende dykkesteder for Drøbak Undervannsklubb. Dette innbefatter men er ikke utelukket til; fine naturdykk, vegger med spennende sprekker, vrak, makroliv, historiske steder, steder for strømdykk osv.

Hvem kan være med?

Alle som er medlem i DUK kan melde seg inn i gruppa.

 

Hvilke aktiviteter foregår i gruppa?


Idemyldring og research

Dette foregår fortløpende i gruppa via mail, telefon og uformelle møter. I tillegg har vi fått opprettet et eget underforum på www.dykkeprat.no som alle i gruppen har tilgang til, forumet administreres av Bjørn Badowski. Her samler vi inn gode ideer, myter, skisser, kart, referater osv.

Planlegging

Før alle dykk kommer ett eller flere planleggingsmøter. Møtene foregår på klubbhuset og legges inn i aktivitetskalenderen på hjemmesiden, www.dukk.no. Planleggingsmøtene legges alltid utenom klubbens faste torsdags og søndagsdykk.

 

På planleggingsmøtene struktureres underlag fra idemyldring og research og det bestemmes tid og sted for dykking. Det tas også hensyn til hva slags sted som skal besøkes og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres f.eks. sjekke av vær, tidevannstabell og båttrafikk, samt hva slags utstyr som må være med (eks, bøyer, liner, bruk av båt), og hvor lang tid dykkingen vil ta. Det drøftes også her hvem som skal gjøre hva under selve dykket, eks. dykke, kjøre båt, være dykkeleder, navigatør osv.  

Dykking

All dykking i stifinnergruppa overholder klubbens sikkerhetsregler og legges inn i aktivitetskalenderen på hjemmesiden www.dukk.no, alle stifinnerdykk legges utenom klubbens faste torsdags og søndagsdykk.

 

I forkant av selve dykket er det bestemt hvem som skal dykke, kjøre båt, være dykkeleder/ i beredskap. Alle dykkere som går i vannet skal inneha nødvendig utstyr og kunnskap for å kunne gjennomføre et sikkert dykk ut fra rådene forhold på stedet.

 

På ett sted kan det gjøres kun ett, eller (hvis vi finner noe av interesse) opp til flere stifinnerdykk. Dette blir vi enige om på debriefingen.

 

Hvordan dykket skal gjennomføres avtales også på forhånd. F.eks. om flere dykkere skal svømme parallelt på ulike dybder for å se/kartlegge mest mulig av stedet eller om det skal dykkes i etapper for å nå en lengre strekning. Alle dykkere som går i vannet skal overholde og følge avtalt plan.

Oppsummering og dokumentasjon

Etter dykket samles alle på klubbhuset til en debrifing. Her samles det inn observasjoner fra alle dykkere og eventuelle iakttakere i båt eller på land og det tegnes og noteres.

 

Notater og tegninger samles inn og videreforedles av en utpekt stifinner. Kart og beskrivelser lastes inn på stifinnergruppas underforum på www.dykkeprat.no og kommenteres.

 

Hvis det skulle vise seg å være behov for et nytt stifinnerdykk for å dokumentere stedet nærmere avtales dette og alle i gruppen inviteres til å bli med.

 

Etter hvert påfølgende dykk holdes det en ny debrifing hvor materialet oppdateres og kompletteres.

 

Når materialet fra debriefingen er godkjent av gruppen blir det laget en endelig beskrivelse etter ”dykkestedssmalen” og det lages et undervannskart. Dette materialet distribueres til alle klubbens dykkeledere, skrives ut, lamineres og legges på klubbhuset slik at det kan brukes til glede for alle klubbens medlemmer.

 

Utstyr som man kan/bør ha med til et stifinnerdykk:

Bøye, Fotoapparat, GPS, Kartplotter, Kikkert, Tau, Blåser (eks tomme cola-flasker), Notatark og UV-notatblokk, Kart og tidevannstabell.

 

Bruk av klubbens utstyr

Stifinnergruppa kan benytte klubbens utstyr inkl klubbhus og båt, betaling og bruk av båt følger klubbens vanlige rutiner, priser og regler for hver dykker.

Midler fra klubben

Gruppa kan søke styret om dekning av midler for å bedre dokumentere dykkesteder. Eks kabel til UV kamera, lamineringsmaskin og lignende.