Blender/KlubbTV

Inngang

Kamera - Steinbrygga

Steinbrygga

Kamera - Inngang

Inngang

Kamera - Kompressor

Kompressor

Scooter1 (Venstre skap)

Scooter 1 (Venstre skap)

Scooter2 (Høyre skap)

Scooter 2 (Høyre skap)

Oppdateres ca. hvert minutt. (Trykk F5)

Login Form


Priser 2022

 
 
Medlemskontingent for 2022

Hovedmedlem ............ 700 kr (inkluderer fridykkermedlemskap)
Husstandsmedlem ...... 400 kr (inkluderer fridykkermedlemskap)
Fridykkermedlem ....... 400 kr
Æresmedlem .................. 0 kr
Støttemedlem ............ 300 kr

Til og med året du fyller 19 år, betaler du bare 400 kr for medlemskapet, uansett medlemstype.

Støttemedlemmer kan ikke tegne årsabonnement og betaler gjestedykkerpris for turer, luft, nitrox og trimix.

 
Årsabonnement for 2022 (bare tilgjengelig for hoved- og husstandsmedlemmer)

A: Båt ........................................1200 kr

B: Nitrox .................................... 1200 kr (fyll så mye du vil til eget bruk max 40%)

C: Trimix......................................1700 kr (fyll så mye du vil til eget bruk)

Trimix abonnement (C) gir deg fri tilgang til luft / nitrox, og det er inkludert fylling av stager (max 50% O2) og fylling av 100% O2 på inntil 3L flasker (RB). Trimix abonnement (C) gir også muligheten til å kjøpe He. Helium betales da pr. 100L i vår butikk. Det samme gjelder O2 der man fyller over 40% med Nitrox abonnement (B) og over 50% med abonnement (C) på stager, - betal da pr. 100L i vår butikk.

Alle gassabonnementer personlige. Fylles gass på vegne av personer uten abonnement skal dette betales i henhold til prisliste i butikken vår.

 

Enkeltpriser
Har du ikke abonnement for båtturer,nitrox eller Trimix er prisene som følger:
Båttur for medlem ................ 150 kr
Båttur for ikke-medlem / gjestedykker ........ 250kr
Luftfylling/ Nitrox for medlem .........................100 kr ( max 40% O2)
Luftfylling/Nitrox for ikke-medlem/ gjestedykker .................150 kr ( max 40% O2)

Oksygen-fylling betales pr. 100L, se vår butikk for pris.
Helium-fylling betales pr. 100L, se vår butikk for pris.

Betaling
Registrerte medlemmer betaler kontingent og abonnementer via Min idrett: www.minidrett.no. Betalingskrav for kontingent finner du under "Betaling". Abonnementer søkes opp og betales under "Påmelding" eller gå direkte til Båt2022, Nitrox2022 eller Trimix2022.
NB! Du bør være pålogget "Min Idrett" før du klikker på linkene over.


Nye medlemmer fyller ut innmeldingsskjemaet nedenfor eller papirversjonen på klubbhuset. Deretter vil de motta betalingsinfo per e-post.
Enkeltbetaling av båttur,nitrox og trimix fylling gjøres via Vipps. Vi tar ikke imot kontanter.
Innmelding:

Navn: 
Adresse: 
Postnr./sted: 
E-post: 
Mobiltelefon 
Type medlemskap 
  Aktiv medlem  
  Husstandsmedlem  
  Støttemedlem  
  Fridykkermedlem  
Tilleggsinformasjon (fødselsdato, kontaktinfo pårørende, dykkersertifikat) 
Please enter the following iqiwyuyt Help us prevent SPAM!