Forrige dykk

Hopp 25 dykk tilbake

Rediger dette dykket

Dykkelogg for lørdag 25. januar 2020 - (Dykkeloggid: 843)

Sted: Gråøya, Engnesbukta - Dykkeleder: Lars-Olav Engseth

# Navn Par# Flaske Trykk O2 He Dybde Tid Scooter Kamera Teiner hevet Båt abo Gass abo
1 Martin Evenseth 1 D8,5 210 32 30m 60min Nei Ja Nei Ja Nitrox
2 Knut Senneseth 1 D12 32 30m 60min Nei Nei Nei Ja Trimix
3 Gro Dolve 2 D7 32 30m 60min Nei Nei Nei Ja Trimix
4 Bjørn Stian Hagen 2 D12 210 32 30m 60min Nei Nei Nei Nei Nei
5 Tron Dalheim 1 D12 200 32 30m 60min Nei Nei Nei Ja Nitrox
6 Eskild Sandhaug 2 D12 21 35 30m 60min Nei Nei Nei Ja Trimix

Kommentarer:
Varierende sikt avhengig av dybder og skikt. Det var var mye dykking i bakken (ikke skråning)

Totalt antall dykkere: 6
Totalt antall timer under vann: 6 timer
Snitt dykketid: 60 minutter
Snitt maks dybde: 30 meter
Totalt antall teiner hevet: 0

Bilde

Bilde

Bilde

Bilde